services

Penetration Testing

Oceniamy bezpieczeństwo fizyczne obiektów korporacyjnych, prywatnych i państwowych.

Uzyskaj kompleksową ocenę mocnych i słabych stron kontroli bezpieczeństwa fizycznego w budynkach rządowych i urzędowych, biurach korporacyjnych, oddziałach banków, infrastrukturze krytycznej i nie tylko.

Penetration testing - co to jest?

Podczas fizycznego pentestingu oceniane są wszystkie fizyczne zabezpieczenia, takie jak zamki, ogrodzenia, ochroniarze, kamery i inne środki bezpieczeństwa.

Celem tego testu jest sprawdzenie tych zabezpieczeń poprzez próbę ich obejścia w celu uzyskania fizycznego dostępu do obszarów o ograniczonym dostępie, zidentyfikowania poufnych danych, zidentyfikowania poufnych dokumentów i potencjalnego uzyskania dostępu do sieci IT.

Dlaczego fizyczne pentesty są istotne?

Przeprowadzając pentesty, możesz ocenić narażenie swojej organizacji na atakującego chcącego fizycznie przeprowadzić infiltrację lokalu. Ten test obejmuje symulowanie różnych zagrożeń fizycznych, takich jak omijanie zamków w drzwiach, zdobywanie urządzeń lub wykorzystywanie technik socjotechnicznych w celu oszukania pracowników a w konsekwencji przyznania dostępu do pomieszczeń infrastruktury IT.

Podczas gdy większość organizacji i obiektów rządowych traktuje priorytetowo ochronę swoich sieci IT i aplikacji przed wirtualnymi cyberatakami, często pomija się potencjalne zagrożenia związane z atakami fizycznymi na ich obiekty.

Oferta pentestów NCTS

Podczas gdy inne firmy specjalizujące się w Pentestingu skupiają się na połączeniu umiejętności inżynierii społecznej i hakowania, North Coast Tactical Solutions wyróżnia się przede wszystkim koncentracją na bezpieczeństwie fizycznym, sprzęcie do nadzoru oraz identyfikacji i eliminowaniu martwych punktów.

Nasza oferta obejmuje:

  1. Identyfikacja martwych punktów nadzoru
  2. Omijanie fizycznych barier i drzwi
  3. Ocena personelu ochrony na miejscu
  4. Uzyskanie dostępu do informacji wrażliwych

Po przeprowadzeniu pentestów dostarczymy kompleksowy raport zawierający zdjęcia dokumentujące zakres oceny i jej szczegółowe wyniki. Zidentyfikujemy martwe punkty i słabe punkty w barierach fizycznych, umożliwiając lepsze zrozumienie zagrożeń, na które jesteś narażony, i podjęcie odpowiednich działań.