Doświadczenie

Umiejętności zdobyte podczas wielu misji wojskowych w strefach wysokiego ryzyka.

Ukraina - TAAA

Misje zorientowane na Szkolenie, Doradztwo, Pomoc oraz Wsparcie (TAAA - Training, Advice, Assist and Accompany).

Misje w Iraku i Afganistanie

Misje w Iraku i Afganistanie przeprowadzone w ramach koalicji NATO i oraz we współpracy z USA w celu zwalczania...