services

Trening EMOE (Explosive Method of Entry) / MOE (Method of Entry)

Szkolenie EMOE/MOE byłego Master Breachera GROM. (oferta tylko tylko dla agancji rządowych i organów ścigania)

Szkolenie MOE oraz EMOE stworzone przez byłego master breachera GROM-u, przeznaczone dla Jednostek Operacji Specjalnych, Sił Specjalnych i Policyjnych Pododziałów Antyterrorystycznych.

Master Breacher

Założyciel NCTS przez prawie dekadę służył jako Master Breacher GROM-u i oraz Breacher Zespołu Bojowego Bravo. Zdobył również doświadczenie w strefach konfliktów w Afganistanie i Iraku, a także pracował jako dorardca w Ukrainie.

MOE - Niewybuchowe Metody Wejścia

Niewybuchowe metody wejścia obejmują:

  • Mechaniczne
  • Hydrauliczne
  • Termiczne
  • Z użyciem strzelby gładkolufowej

EMOE - Wybuchowe Metody Wejścia

Wybuchowe Metody Wejścia (Explosive Method of Entry - EMOE), znana również jako explosive breaching, jest techniką taktyczną używaną do siłowego uzyskiwania dostępu do zabezpieczonych struktur lub barier za pomocą kontrolowanych eksplozji. Polega na precyzyjnym umieszczaniu i detonacji specjalnie zaprojektowanych ładunków wybuchowych, strategicznie umieszczanych w wybranych punktach, takich jak drzwi, ściany lub okna, w celu utworzenia otworu i szybkiego i skutecznego pokonania przeszkód. EMOE jest powszechnie stosowany przez jednostki wojskowe i organy ścigania podczas operacji wysokiego ryzyka lub sytuacji awaryjnych, w których wymagane są: szybkość, zaskoczenie, dominacja.